jak obliczyć marżę

Marża to nic innego niż zysk. Można to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Jest to bowiem różnica pomiędzy faktyczną ceną sprzedaży czegoś a zakupem tego. Przed zaplanowaniem otworzenia jakiegoś biznesu lub prowadzeniem Firmy zajmującej się sprzedażą należy bardzo mocno zainteresować się tematem marży. Jest ona bowiem bardzo istotna dla prowadzenia jakichkolwiek działań biznesowych.

Sama marża może być przedstawiana na dwa sposoby – albo procentowo albo kwotowo. Występuje także marża netto lub marża brutto. Z czym więc należy się zapoznać? Przede wszystkim znając już rodzaje marży trzeba nauczyć się jak ją obliczyć żeby nie popaść w kłopoty.

Marża wyrażona kwotowo jest to różnica między ceną, za jaką sprzedaliśmy coś a kosztem wytworzenia tego czegoś, co zazwyczaj nazywa się dobrem. Marża liczona procentowo to stosunek marży kwotowej co do ceny sprzedaży lub kosztów jej wytworzenia. Istnieją tylko dwa sposoby, w jakie można określić marżę procentową.

W zależności od tego, czy wyliczy się ją odnosząc się do ceny sprzedaży tego czegoś, czy do kosztu końcowego sprzedawanego czegoś (dobra). W tym przypadku odpowiednio określić można ją jako marżę „w stu” albo marżę „od stu.

Marża wyrażana procentowo jest bardzo popularnym miernikiem, popularniejszym niż marża wyrażona liczbowa, a to dlatego, że ukazuje dochodowość w sprzedaży. Pozwoli to nam łatwo porównać zyskowność sprzedaży towarów lub dóbr o bardzo różnych cechach.
Jeśli odniesiemy się do analizy finansowej to marża będzie oznaczała wskaźnik finansowy, który będzie wyliczany na podstawie danych spisanych w sprawozdaniu finansowym danej firmy. Można wyróżnić dwa rodzaje marży, czyli wcześniej wspomniane marża netto oraz marża brutto.

marża

Obydwie definicje kategorii będą się odnosić do sprawozdania finansowego firmy czy spółki. Dane kategorie można określić w następujący sposób: marża netto jest zwyczajnie nasz zysk netto liczony z wybranego okresu sprawozdawczego firmy lub spółki i jest podzielony poprzez wartości ze sprzedaży w danym czasie czy okresie.

Marża ta pokaże nam na czym stoimy czyli, jak bardzo lub czy w ogóle zyskowna była działalność firmy lub spółki w tamtym okresie. Jest to chyba najważniejszy punkt, z jakim powinna zapoznać się osoba prowadząca swój biznes. Jeśli nie zostaną przeprowadzone poprawne obliczenia to może się okazać, że wszystkie starania poszły na marne i nie zyskaliśmy zupełnie żadnego przychodu.

Marża netto będzie uwzględniała koszta, które zostały poniesione przez firmę lub spółkę, ponieważ to do jej części składowych wejdą wszystkie koszty, jakich doświadczyliśmy, zarówno te pośrednie, jak i bezpośrednie, które poniósł właściciel firmy. Innym typem kategorii jest marża brutto. Jest to wskaźnik, który pokaże nam, jak bardzo lub czy w ogóle była zyskowna sprzedaż w danym okresie dla naszego przedsiębiorstwa lub spółki.

Do takiej kalkulacji marży brutto są używane nie koszta całkowite (jak w przypadku poprzedniej kategorii marży netto), tylko wyłącznie koszta bezpośrednich, czyli wartości samej sprzedaży. W wariantach porównawczych na rachunku zysków oraz strat dla wyliczeń marży brutto trzeba wziąć także koszta rodzajowe. Wtedy to marżę brutto wylicza się w taki niezmienny sposób:

Marża brutto% = (Sprzedaż – Koszty rodzajowe) / Sprzedaż.

Jest to podstawowy wzór dla wyliczeń marży brutto, na którego podstawie dokonuje się obliczeń.

Przy wariancie kalkulacyjnym koszta takie jak rodzajowe trzeba zastąpić kosztem wytworzenia towarów, które sprzedajemy.
To o czym trzeba pamiętać to, że nie wolno pomylić marży z narzutem na cenę zakupu produktu. Marża jest to uzyskany zysk z tego co sprzedaliśmy w jakiejś walucie (np. w PLN lub EURO) podzielony przez cenę sprzedaży. Narzut oznacza tylko i wyłącznie czysty zysk z zakupu.

kalkulator i obliczenia

Możliwe jest liczenie marży w inny sposób w każdej z kategorii (brutto lub netto). Można to zrobić nie tylko biorąc pod uwagę sprawozdania finansowe Firmy lub Spółki. Marżę te można wyliczyć także dla sprzedaży produktów w różnych kategoriach, pojedynczych towarów lub dla oddziałów firm. Policzenie marży będzie możliwe tam, gdzie będzie można prosto zidentyfikować i przypisać poszczególnym przychodom w kategoriach ze sprzedaży odpowiednie koszta, jakie ponieśliśmy.

Najważniejsze jest, aby zapoznać się z tym, jak obliczyć marżę, aby uniknąć pomyłek związanych z prowadzeniem własnej firmy, która związana będzie ze sprzedażą towarów lub wybranych usług. Nawet jeśli będziemy mieli odpowiednich pracowników, którzy będą wyliczać marżę, dobrze jest mieć informację w tej sprawie.

[Głosów:22    Średnia:2.1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here