Badania geologiczne gruntu – sprawdź, ile wiesz jako przyszły inwestor!

W przypadku prac budowlanych uwzględniających roboty ziemne, kwestią kluczową do prawidłowego posadowienia jest prawidłowa ocena właściwości gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Geolog na placu budowy nie powinien więc nikogo dziwić – usługi geologiczne to dzisiaj norma w przypadku niemal każdej inwestycji. Dlaczego badania geologiczne gruntu są tak ważne dla samego inwestora?

Badania gruntu – jakie zadania mają firmy geologiczne na placu budowy?

Geolog na budowie to osoba odpowiedzialna za kluczową kwestię w dokumentacji budowlanej, jaką jest ekspertyza geologiczna. Ocena makroskopowa gruntu na podstawie wierzchniej warstwy lub co gorsza, oparcie się na intuicji lub doświadczeniach z sąsiednich gruntów, to krok w przepaść. Należy precyzyjnie scharakteryzować profil gruntowy. Firmy geologiczne są do tego doskonale przygotowane, prowadzą odwierty geologiczne, badania laboratoryjne gruntu oraz badania gruntu w terenie. Wyniki wszystkich tych prac pozwalają odpowiednio poprowadzić projekt, między innymi właściwie dobierając rodzaj posadowienia.

Czy inwestor ryzykuje, pomijając w procesie usługi geologiczne? Wystarczy wyobrazić sobie dobór fundamentów bez uwzględnienia nośności gruntu, jego właściwości mechanicznych czy wysadzinowości. Naturalne zdolności gruntu do osadzania się może grozić uszkodzeniem budowli lub utratą jej stateczności.

Badania gruntu

Zdj. Geolog Poznań – Interra-Geologia.pl

Badania geologiczne – jakie przepisy je regulują?

W przypadku prac geologa, wszelkie badania regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki. Firma geologiczna prowadzi różne rodzaje badań gruntu, wiele zależy od tego jak zakwalifikowana zostanie dana inwestycja. Dla przykładu, domki jednorodzinne, bodaj najpopularniejsze inwestycje w kraju, wymagają badań laboratoryjnych gruntu, które pozwalają określić jego granulację oraz grupę, a także badań w terenie. Usługi geologiczne na działce inwestora to wiercenia i sondowania. Firma geologiczna oferująca takie badania musi być doskonale wyposażona i doświadczona.

Badania geologiczne – jakie przepisy je regulują

Odwierty geologiczne prowadzone są na głębokości około 5 m. Wraz z serią pomiarów statycznych i dynamicznych, dostarczają one geologom ważne informacje o właściwościach geotechnicznych gruntu, np. o kącie tarcia wewnętrznego lub odporności na ścinanie. Parametry te, wraz z podstawowymi informacjami hydrotechnicznymi, między innymi poziomem zwierciadła wód gruntowych, są cenne w procesie projektowania z zakresu budownictwa ziemnego.

Czym grozi zaniechanie badania gruntu? Największe ryzyko spoczywa na samym inwestorze. Warto zaznaczyć, że bez konsultacji geologa wiele kalkulacji może okazać się chybionymi. W takim przypadku budowla może utracić stateczność lub bardzo szybko niszczeć, np. poprzez miejscowe podtopienia, podciąg wody gruntowej, pękanie ścian i sufitów, itp.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here