śmieci

1 stycznia 2022 roku Poznań przestał należeć do ZM GOAP. Od tego roku wszelkie kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi leżą w gestii Urzędu Miasta. Ta zmiana pociągała za sobą m.in. konieczność złożenia nowych deklaracji śmieciowych, a także zmianę numeru kont bankowych, na które dokonuje się opłat. Rewolucja w systemie zarządzania odpadami w Poznaniu może rodzić wiele pytań. Postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze z nich.

Co się stanie, jeśli nie złożę deklaracji?

Przejęcie kompetencji w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi przez Urząd Miasta Poznania wiąże się z koniecznością złożenia przez mieszkańców nowych deklaracja na odpady komunalne. Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać obciążeni karą finansową. Zgodnie z aktualnymi przepisami Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości 500 zł za brak deklaracji o wysokości opłaty za odpady. Karę można otrzymać także za podanie w formularzu niewłaściwych informacji.

Czy moje odpady zostaną odebrane, jeśli nie złożyłem deklaracji?

Do 30 czerwca 2022 roku odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach. Miasto Poznań dokonało bowiem cesji umowy na odbiór śmieci, a w przetargu organizowanym przez ZM GOAP zostali wyłonieni wykonawcy, którzy mają odbierać odpady.

Warto jednak mieć na uwadze, że mogą pojawić się pewne problemy z odbiorami śmieci lub nieprawidłowości w harmonogramach. Zwłaszcza wtedy, gdy deklaracja śmieciowa dla danej nieruchomości nie wpłynęła do Urzędu lub została złożona po 31 grudnia.

Ważne! Opłata za odpady komunalne w Poznaniu jest obliczana na podstawie informacji zawartych w deklaracji za gospodarowanie odpadami. Wysokość opłat oblicza się na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i przy uwzględnieniu stawek ustalonych przez Gminę. Jeśli nieruchomość jest niezamieszkiwana stosuje się metodę ”od pojemnika” (i częstotliwości ich odbierania). To bardzo ważne, by w formularzu podać prawidłowe, zgodne z rzeczywistością dane.

Jak złożyć deklarację?

Oto kilka sposobów złożenia deklaracji za śmieci w Poznaniu:

 1. Przez Internet za pomocą portalu Przyjazne Deklaracje – wystarczy, że będziesz odpowiadać na kolejno zadawane pytania, a na koniec system wygeneruje komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie. Przyjazny w obsłudze kreator umożliwi Ci wysłanie deklaracji przez Profil Zaufany.

Warto wiedzieć! Z portalu możesz skorzystać także wtedy, gdy chcesz wypełnić formularz na komputerze, a potem wydrukować go, podpisać i złożyć do Urzędu.

 1. Przez Internet na platformie ePUAP2.
 2. Pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań.
 3. Osobiście, dostarczając deklarację do Punktu Obsługi Klienta. Ważne! Musisz wcześniej umówić się na wizytę.
 4. Osobiście, wrzucając formularz do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Poznania.

Czy mogę wysłać deklarację mailem?

Nie. Przesłanie skanu deklaracji lub pliku wygenerowane w portalu Przyjazne Deklaracje nie jest prawidłowym sposobem na dostarczenie formularza i nie jest równoznaczne z dopełnieniem formalności.

Na jaki numer konta zrobić przelew?

Przelewów należy dokonywać na indywidualne numery kont. Numer powinien zostać wygenerowany i przesłany do każdego właściciela nieruchomości zobligowanego do składania deklaracji śmieciowych, ale dopiero po złożeniu deklaracji.

Jeśli dostarczyłeś deklarację dopiero pod koniec minionego roku lub jeśli złożyłeś ją z opóźnieniem, Urząd Miasta mógł nie zdążyć wygenerować numeru konta na czas (czyli przed datą pierwszej płatności – 15 stycznia). W takiej sytuacji wyjątkowo można dokonać przelewu na ogólny numer rachunku bankowego.

Ważne! Sposób dostarczenia indywidualnego numeru konta zależy od sposobu dostarczenia ostatniej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne do Urzędu Miasta. Jeśli korzystasz z portalu Przyjazne Deklaracje, informację z numerem konta otrzymasz online, na skrzynkę ePUAP. Jeśli deklaracja została dostarczona w wersji papierowej, numer konta otrzymasz pocztą, za potwierdzeniem odbioru.

Jak wpłacić pieniądze na ogólny numer konta?

Aby dokonać przelewu na ogólny nr rachunku, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Tytuł przelewu. Wpisz następujące informacje:

 • „Opłata za odpady”
 • Imię, nazwisko i PESEL – jeśli rozliczasz się jako osoba fizyczna LUB nazwę firmy i NIP – jeśli rozliczasz się jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Adres nieruchomości.

Odbiorca. Podaj dane: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Numer rachunku. Jeśli nie masz jeszcze indywidualnego rachunku, dokonaj opłaty na nr: 62 1020 4027 0000 1302 1697 6010. Kolejne przelewy dokonuj na rachunek indywidualny.

Kto musi składać deklaracje?

Deklaracje na odpady komunalne składają właściciel nieruchomości. Obowiązek ten dotyczy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych,
 • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie, lub użytkowaniu,
 • innych podmiotów władających nieruchomością.

W praktyce deklaracje śmieciowe składają przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe (np. biur czy restauracji). Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy, obowiązek złożenia formularza spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here