jak zostać ratownikiem

Bycie ratownikiem medycznym to niezwykle odpowiedzialny zawód. To oni podejmują pierwszą próbę ratowania ludzkiego życia w przypadku wypadków, klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń, podczas transportu do szpitala. Nie jest to praca prosta i z pewnością wymaga dobrej kondycji fizycznej, jak również odpowiedniego poziomu odporności psychicznej, jednak świadomość, że nasze działania mogą uratować komuś życie i zdrowie, z pewnością są niezwykłe motywujące.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Konieczne jest ukończenie szkoły średniej, by móc szkolić się na ratownika medycznego. Przy rekrutacji brane pod uwagę są punkty z matury z przedmiotów takich jak biologia lub chemia. Konieczna jest również umiejętność pływania, gdyż w swojej pracy ratownik działa również w wodzie.

Na pozór to niewielkie wymagania, jednakże w tej pracy ważniejsze są odpowiednie cechy, dzięki któremu kandydat na ratownika podoła powierzonym zadaniom. Od takiej osoby wymaga się bowiem bardzo dobrej sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej. Kondycja jest ważna w chwili, w której trzeba własnymi siłami podnieść pacjenta, wnieść i wynieść nosze (na przykład na piąte piętro) jak również przy noszeniu torby ratownika wypełnionej sprzętem.

ratownik

Odporność psychiczna będzie konieczna w przypadku wydarzeń tragicznych i drastycznych, wypadkach czy katastrofach. Kandydat musi również koncentrować się na zadaniu przy zachowaniu trzeźwego spojrzenia na sytuację, nie poddawać się stresowi i z rozsądkiem wybierać odpowiednią drogę postępowania. Również cierpliwość i podejście do pacjentów ze spokojem jest tutaj niezwykle ważne.

Jeśli kandydat spełnia takie warunki, powinien udać się do szkoły wyższej oferującej takowy kierunek, w których podczas trzyletnich studiów odbędzie niezbędną edukację, by móc pracować w tym zawodzie. Czesne jest płatne, a podczas studiów realizuje się zagadnienie pierwszej pomocy, przeprowadzenie pełnej akcji ratunkowej, na którą składają się masaż serca, sztuczne oddychanie, tamowanie krwotoku, ale również tematy z zakresu psychologii, etyki, socjologii, farmakologii oraz ludzkiej anatomii.

Na studiach tych odbywają się również zajęcia z wiedzy na temat współczesnych zagrożeń i stanów zagrożenia życia, a student poznaje podstawy języka migowego, którego używać będzie w kontakcie z osobami głuchoniemymi, jak również przechodzi kurs samoobrony. Przyszły ratownik otrzymuje wiedzę na temat położnictwa i ginekologii, konieczną w przypadku odbierania nagłego porodu. Poznają również wiedzę z dziedziny kardiologii, laryngologii, pediatrii, okulistyki i innych.

Zwieńczeniem studiów na kierunku ratownik medyczny jest egzamin, którego zdanie powoduje, że student dostaje uprawnienie na wykonywanie tego zawodu.
Co ratownik medyczny musi umieć, by należycie spełniać swoje obowiązki? Musi wiedzieć, co robić, nawet jeśli sytuacja, w której się znalazł, jest ekstremalna. Niezwykle ważna jest komunikacja z pacjentem, który często będzie miał kłopoty z wypowiedzeniem na głos swoich problemów zdrowotnych.

jak zostać ratownikiem medycznym

Ratownik musi też potrafić ocenić zagrożenie i zapobiegać zwiększeniu się liczby ofiar, podejmować decyzję o odpowiednim postępowaniu ratowniczym. Nieodzowna jest znajomość sprzętu medycznego i sprzętu ochrony osobistej, czyli ubrań ochronnych, aparatów oddechowych. To do zadań ratownika należy udzielanie pierwszej pomocy, zapobieganie zakażeniom, ocena stopnia utraty przytomności czy zabezpieczanie funkcji życiowych poszkodowanego. Transportowanie pacjentów, wywiad dyspozytorski i instruktaż ratowniczy to kolejne z zagadnień, które ratownik medyczny musi znać.

Takie studia i uprawnienia, które w wyniku ich zostaną zdobyte, pozwalają na pracę w służbach ratunkowych organizacji społecznych, jednostkach pogotowania ratunkowego, w szpitalu na izbie przyjęć czy w ambulatorium, jak również w straży pożarnej, policji lub wojsku. Ratownik medyczny może również przeprowadzać szkolenia, kursy i pokazy z pierwszej pomocy.

Warto pamiętać, że na ukończonych studiach edukacja w zakresie ratownictwa się nie kończy – ratowników obowiązuje doskonalenie zawodowe, co oznacza branie udziału w kursach, szkoleniach i seminariach.

Obowiązek ten realizowany jest w postaci okresów rozliczeniowych, podczas których ratownik musi otrzymać odpowiednią ilość punktów za udział w szkoleniach i zdawanie egzaminów, wygłaszanie referatów na zjazdach, publikacje i udział w warsztatach. Każdy taki okres trwa pięć lat i ratownik musi zdobyć minimum 200 punktów, z których 120 musi pochodzić z kursu doszkalającego kończącego się egzaminem.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here